บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี การ์ด  จำกัด              
                             
                             
                                         บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี การ์ด  จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย มีปณิธานมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิชาการ นักกฎหมายและทีมผู้บริหารที่เปี่ยมประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพและการให้บริการอย่างมืออาชีพ บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นตัวแทนในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเสมอมา
        ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า บริษัท ฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ( International Organization for Standardization )ทั้งระบบ และ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ได้ขยายการให้บริการ ด้วยการเปิดสำนักงานสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ประกอบด้วย 
                 
                             
                     สำนักงานใหญ่  120/464 หมู่ที่ 2 ซอยอุ่นอารีย์  ตำบลท้ายบ้านใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10280
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2382-7545-8 , 0-2382-7550-1
โทรสาร 0-2382-7573 Email: info@candcguard.com , www.candcguard.com
             
                             
                     สำนักงานสาขากระบี่ 148/5 หมู่ที่ 5  ตำบลปรายพระยา อำเภอปรายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
หมายเลขโทรศัพท์ 075-687-206 โทรสาร 075-687-204 Email: kbbranch_guard@hotmail.com , www.candcguard.com
             
                             
                     สำนักงานสาขามหาสารคาม 77 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  44150
หมายเลขโทรศัพท์ 043-749337-40 โทรสาร 043-749345  Email : wichai.guard @gmail.com , www.candcguard.com
             
                             
                             
                           
              ทีมผู้บริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี การ์ด  จำกัด              
              VDO แนะนำบริษัทฯ               
              http://www.youtube.com/watch?v=rmSRrVUvr1Q
 
             
                             
              โครงสร้างสายการบังคับบัญชา              
                             
                   
                     
                   


Current Pageid = 183