เชื่อมั่นในความปลอดภัย 
มั่นใจ C&C Guard

บริษัทรักษาความปลอดภัย พร้อมให้บริการรักษาความปลอดภัยด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพ เรามีมาตรการควบคุม ป้องกันปัญหาที่ชัดเจน และตรวจสอบได้
วันนี้ C&C GUARD บริษัทรักษาความปลอดภัย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรท่าน .. 

" บริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามุ่งมั่น พัฒนา ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ดีกับลูกค้า อย่างมีระบบและต่อเนื่อง "

ระบบมาตรฐานของ C&C GUARD

 • สถานฝึกปราการ การ์ด

  Read More

  สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ปราการ การ์ด เป็นสถานฝึกตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขทะเบียนที่ กท 9610069

 • พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

  Read More

  C&C GUARD เป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เลขที่ สป 2600060

 • สถานฝึกเดอะการ์ด

  Read More

  สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย เดอะการ์ด เป็นสถานฝึกตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขทะเบียนที่ กท 9610134

 • ศูนย์วิทยุสื่อสาร

  Read More

  เป็นศูนย์วิทยุสื่อสาร ระบบ INTERNET 4G ที่สามารถติดต่อสื่อสาร ครอบคลุมได้ทั่วประเทศ เพื่อการสื่อสาร สั่งการที่รวดเร็วของกำลังพลที่ให้บริการและผู้บังคับบัญชาตลอด 24 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มาตรา 62

 • ISO 9001: 2015

  Read More

  C&C GUARD ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 มาเป็นระยะเวลายาวนาน และนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ...
เราคือบริการรักษาความปลอดภัยที่คุณมองหา

ข่าวสารอัพเดต See more

ทดสอบ 1

21 มกราคม 2564

ชื่อบทความตัวอย่าง

19 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบทความตัวอย่าง

19 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบทความตัวอย่าง

19 พฤศจิกายน 2563

บริษัทรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย จ้างรปภ.มาตรฐาน ISO

บริษัทรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย จ้างรปภ.มาตรฐาน ISO ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ป้องกันปัญหาที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ วันนี้ C&C GUARD

Engine by shopup.com