ระบบคุณภาพของ C&C GUARD

มาตรฐานคุณภาพของ C&C GUARD

 

สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ปราการ การ์ด เป็นสถานฝึกตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขทะเบียนที่ กท 9610069

 


สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย เดอะการ์ด เป็นสถานฝึกตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขทะเบียนที่ กท 9610134

 


เป็นศูนย์วิทยุสื่อสาร ระบบ INTERNET 4 G ที่สามารถติดต่อสื่อสาร ครอบคลุมได้ทั่วประเทศ เพื่อการสื่อสาร สั่งการที่รวดเร็วของกำลังพลที่ให้บริการและผู้บังคับบัญชาตลอด 24 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มาตรา 62

 


C&C GUARD ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 มาเป็นระยะเวลายาวนาน และนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 


C&C GUARD เป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เลขที่ สป 2600060

 

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่เราอยู่เคียงข้างสถานประกอบการ C&C GUARD สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสากลได้ทุกระบบ

ทั้ง ISO , AEO , RBA , SMETA ด้วยทีม Internal Audit ที่มีประสบการณ์

 


24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 1723 ครั้ง

Engine by shopup.com