ฝึกอบรม

การฝึกอบรม 

เพื่อให้ได้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี C&C GUARD ให้ความสำคัญ
โดยมีสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ถึง 2 แห่ง คือ สถานฝึกอบรม ปราการ การ์ด (กท 9610069)และ สถานฝึกอบรม เดอะการ์ด (กท 9610134) ซึ่งได้รับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


สถานฝึกอบรม ปราการ การ์ด (กท 9610069)
สถานฝึกอบรม เดอะการ์ด (กท 9610134)

 
วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปล
ดภัย

   เพื่อให้พปร. มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสายการบังคับบัญชา ฯลฯ


images
images
 


วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

 • พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
 • จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัยของพปร.
 • กฏหมายอาญา การจับ การค้นโดยราษฏร์ การประสานกับเจ้าหน้าที่
 วิชา การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

 • การตรวจตราสถานที่ ที่รับผิดชอบ
 • การตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และทรัพย์สิน
 • การสังเกตุจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายและยานพาหนะ
 • การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายคนไปที่ปลอดภัย
 • การควบคุมฝูงชน การปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ
images
images
 


วิชา การเขียนรายงาน

เพื่อให้เป็นรายงานที่สมบูรณ์ชัดเจน ในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา และผู้ว่าจ้าง รวมทั้งเพื่อเป็นหลักฐาน พปร.ของ C&C GUARD ต้องเขียนให้สื่อสารได้ว่า  "ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไร"

 


วิชา การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน

พปร. ของ C&C GUARD จะต้อง 

 • มีความรู้และสามารถใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรู้ในการประสานขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อต่างๆ
images
images
 วิชา การติดต่อสื่อสาร

ให้ความรู้เกี่ยวกับ

 • ทักษาะการสื่อสารด้วยคำพูด และการเขียน 
 • เทคนิคในการสื่อสารที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงพฤติกรรม สถานที่ เหตุการณ์ 
 • หลักการใช้เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ วิทยุ
 วิชา หลักการใช้กำลัง และการทำงานภายใต้ความกดดัน

ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

 • หลักการใช้กำลังที่ถูกต้องตามกฏหมาย 
 • การรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้สภาวะกดดัน
images
images
 วิชา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

 • การจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน 
 • การพันแผล และการเคลื่อนย้าย 
 • CPR
 • การประสานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
 


วิชา การจัดการจราจร

ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

 • ท่าจราจรพื้นฐาน
 • การใช้นกหวีด และอุปกรณ์การจราจร
 • กฏหมายจราจร
images
images
 


วิชา การฝึกภาคสนาม

พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (พปร.) ต้องได้รับการฝึกภาคสนามอย่างเข้มข้น เพื่อให้มีระเบียบ วินัย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดันได้ 

 • ระเบียบแถว
 • การทำความเคารพ
 • การต่อสู้ป้องกันตัวและกระบอง


27 มกราคม 2564

ผู้ชม 398 ครั้ง

Engine by shopup.com